ช่วยเปิด 95 วาร์ปหายาก

น้องแว่น อวบอั๋น นมโต 17 รูป

สามัคคีคือพลัง

พลังของท่าน: 1 น้ำ

ทุกๆ 5% รูปจะถูกปลดล็อค เมื่อหลอดเต็มลายน้ำทั้งหมดจะหายไป (ถ้ามี)คลิปจะถูกปล่อย
เปิดแล้ว 4/17 รูป - 28.61%