ช่วยเปิด 95 วาร์ปหายาก

น้องน้ำขิง 137 รูป 2 คลิป

สามัคคีคือพลัง

พลังของท่าน: 1 น้ำ

ทุกๆ 5% รูปจะถูกปลดล็อค เมื่อหลอดเต็มลายน้ำทั้งหมดจะหายไป (ถ้ามี)คลิปจะถูกปล่อย
เปิดแล้ว 68/137 รูป - 54.96%