ช่วยเปิด 95 วาร์ปหายาก

หลุดนักเรียนมัธยมต้น ขนหมอยยังอ่อนๆ 35 รูป

สามัคคีคือพลัง

พลังของท่าน: 1 น้ำ

ทุกๆ 5% รูปจะถูกปลดล็อค เมื่อหลอดเต็มลายน้ำทั้งหมดจะหายไป (ถ้ามี)คลิปจะถูกปล่อย
เปิดแล้ว 5/35 รูป - 16.23%