ช่วยเปิด 95 วาร์ปหายาก

หลุดนักเรียนมัธยมต้น โรงเรียน พ.ว. 131 รูป 1 คลิป

สามัคคีคือพลัง

พลังของท่าน: 1 น้ำ

ทุกๆ 5% รูปจะถูกปลดล็อค เมื่อหลอดเต็มลายน้ำทั้งหมดจะหายไป (ถ้ามี)คลิปจะถูกปล่อย
เปิดแล้ว 131/131 รูป - 100%