ช่วยเปิด 95 วาร์ปหายาก

หลุดวัยรุ่นใสๆ ผมบ๊อบใส่แว่น นมกลมโต จุกสวยมากๆ 18 รูป 1 คลิป

สามัคคีคือพลัง

พลังของท่าน: 1 น้ำ

ทุกๆ 5% รูปจะถูกปลดล็อค เมื่อหลอดเต็มลายน้ำทั้งหมดจะหายไป (ถ้ามี)คลิปจะถูกปล่อย
เปิดแล้ว 6/18 รูป - 36.42%