ช่วยเปิด 95 วาร์ปหายาก

หลุดน้องอิ๋ม สาวทางบ้าน หน้าหมวยรูปร่างดี 52 รูป

สามัคคีคือพลัง

พลังของท่าน: 1 น้ำ

ทุกๆ 5% รูปจะถูกปลดล็อค เมื่อหลอดเต็มลายน้ำทั้งหมดจะหายไป (ถ้ามี)คลิปจะถูกปล่อย
เปิดแล้ว 7/52 รูป - 16.1%