ช่วยเปิด 95 วาร์ปหายาก

หลุดน้องนานา หลุดนักเรียนมัธยมต้น นมใหญ่มาก 12 รูป 1 คลิป

สามัคคีคือพลัง

พลังของท่าน: 1 น้ำ

ทุกๆ 5% รูปจะถูกปลดล็อค เมื่อหลอดเต็มลายน้ำทั้งหมดจะหายไป (ถ้ามี)คลิปจะถูกปล่อย
เปิดแล้ว 6/12 รูป - 57.9%