ช่วยเปิด 95 วาร์ปหายาก

หลุดนักศึกษา ชอบป้อนหีด้วยผลไม้ 49 รูป 1 คลิป

สามัคคีคือพลัง

พลังของท่าน: 1 น้ำ

ทุกๆ 5% รูปจะถูกปลดล็อค เมื่อหลอดเต็มลายน้ำทั้งหมดจะหายไป (ถ้ามี)คลิปจะถูกปล่อย
เปิดแล้ว 12/49 รูป - 28.67%