ช่วยเปิด 95 วาร์ปหายาก

หลุดน้องหวาน หลุดเด็กเรียนสาวเชียงใหม่ น่ารัก จัดฟัน นมโต 20 รูป

สามัคคีคือพลัง

พลังของท่าน: 1 น้ำ

ทุกๆ 5% รูปจะถูกปลดล็อค เมื่อหลอดเต็มลายน้ำทั้งหมดจะหายไป (ถ้ามี)คลิปจะถูกปล่อย
เปิดแล้ว 20/20 รูป - 100%