ช่วยเปิด 95 วาร์ปหายาก

หลุดน้องมายด์ หลุดนักเรียนมัธยม แต่นมมหาลัย 27 รูป

สามัคคีคือพลัง

พลังของท่าน: 1 น้ำ

ทุกๆ 5% รูปจะถูกปลดล็อค เมื่อหลอดเต็มลายน้ำทั้งหมดจะหายไป (ถ้ามี)คลิปจะถูกปล่อย
เปิดแล้ว 27/27 รูป - 100%