ช่วยเปิด 95 วาร์ปหายาก

หลุดนมโตๆ น้องลีโอ เท่านั้น 47 รูป

สามัคคีคือพลัง

พลังของท่าน: 1 น้ำ

ทุกๆ 5% รูปจะถูกปลดล็อค เมื่อหลอดเต็มลายน้ำทั้งหมดจะหายไป (ถ้ามี)คลิปจะถูกปล่อย
เปิดแล้ว 18/47 รูป - 42.17%