ช่วยเปิด 95 วาร์ปหายาก

หลุดน้องอุ๋มอิ๋ม หลุดนักเรียน หุ่นดี หีสวย 112 รูป 1 คลิป

สามัคคีคือพลัง

พลังของท่าน: 1 น้ำ

ทุกๆ 5% รูปจะถูกปลดล็อค เมื่อหลอดเต็มลายน้ำทั้งหมดจะหายไป (ถ้ามี)คลิปจะถูกปล่อย
เปิดแล้ว 61/112 รูป - 57.7%